• Laatste bestuurspraatje van seizoen 2019-2020

 • Afscheidswedstrijd

  Afgelopen donderdag hebben we weer een klein beetje kunnen ervaren en genieten hoe het is om een wedstrijd te spelen, ook (weliswaar op gepaste afstand) met supporters. Met dank aan Robbert en nog enkele initiatiefnemers was er een afscheidswedstrijd georganiseerd voor Marit en Rick, die overigens van niets wisten tot een uur voor aanvang van de wedstrijd. Met dank aan de kantinecommissie, kon er voor de aanvang van de wedstrijd ook weer met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, van tevoren een maaltijd besteld worden. Voor Roos was het de aanleiding om nog één, zeer succesvolle, loterij te organiseren.

  Met een bloemetje werd na afloop echt afscheid genomen van Marit, Rick, Dittie en Wouter.

  Al met al een zeer geslaagde avond. Iedereen bedankt voor zijn of haar aandeel.

   

  Penningmeester

  Het bestuur is blij te kunnen melden dat de vacature voor penningmeester ingevuld kan worden. Dirk-Jan Haas, de vader van Tobias en Eva, is bereid gevonden de rol van penningmeester te gaan vervullen.

  Op basis van artikel 15 lid 3 stelt het bestuur voor Dirk-Jan per 1 september 2020 te benoemen. Indien er na twee weken van dit bestuurspraatje geen tegenkandidatuur bij het bestuur is ingediend dan wordt Dirk-Jan geacht te zijn gekozen. Dirk-Jan veel succes en welkom in het bestuur.

   

  De ALV

  Noteer in je agenda: ALV op vrijdag 30 oktober 2020 aanvang 20.00 uur in het ONDOMein. Mocht er aanleiding zijn dat de ALV niet in het ONDOmein gehouden kan worden, dan zal de ALV plaatsvinden via video conferencing op genoemde dag en tijd.

  Een agendapunt dat ik bij deze alvast wil benoemen is dat de voorzitter, twee volle aaneengesloten zittingsperioden bestuurslid is geweest. En volgens de statuten dan niet terstond herkiesbaar is. Het bestuur stelt, na instemming van de ALV, af te wijken van de statuten en de voorzitter voor een 3e termijn van 3 jaar te benoemen. Daarnaast kunnen leden op basis van artikel 14 lid 4 tot 14 dagen voor de ALV schriftelijk, en met schriftelijke instemming van de kandidaat, een kandidaat stellen.

   

  Tot slot

  Het was een bijzonder seizoen, daar is al genoeg over gezegd en geschreven. Wij kijken als bestuur en commissies vooruit en hopen dat we elkaar eind augustus begin september weer gezond kunnen ontmoeten op het korbalveld en wij wensen jullie een fijne vakantie.

  Joop Boot

rfwbs-sliderfwbs-slide