• 60 jaar ckv ONDO (opgericht 28 april 1961)
 • Op 28 april bestaan wij 60 jaar. Petra van der Kruk duikt in het roemrijke verleden van ONDO en bezoekt een aantal coryfeeën uit het verleden. Het eerste clubicoon dat door Petra werd bezocht is Peter van der Hout:

  Peter is bij ONDO geen onbekende: hij is vanaf de oprichting lid van ONDO en tijdens de ledenvergadering van 1987 benoemd tot erelid. Tot op de dag van vandaag is hij er trots op en Peter volgt het wel en wee van ONDO nog steeds. Ook is hij lid van R-ONDO 50. Als je twee oud-korfballers bij elkaar zet, worden er veel herinneringen opgehaald en wordt er veel gesproken, wat voor mij nu een uitdaging is om er een zo leuk mogelijk verslag van te maken.

  We gaan een heel klein beetje terug naar het allereerste begin. Peter was leerling op de MULO, deze school kreeg een uitnodiging van korfbalvereniging ODO uit Maasland om deel te nemen aan het schoolkorfbaltoernooi dat door hen in 1960 werd georganiseerd.
  Dhr. Klaas Hagoort, leraar op deze school, vond dat ze daar aan mee moesten doen. Daarna is het balletje gaan rollen om een korfbalvereniging in ’s-Gravenzande op te richten. Klaas Hagoort en Johan Geertsema hebben hun schouders eronder gezet, met als eindresultaat een korfbalvereniging in ’s-Gravenzande.

  Het was zeer primitief, er werd getraind op het schoolplein van de MULO (later werd het de lagere Prins Willem Alexander school).

  De bestuursvergaderingen werden gehouden in een zaaltje van de Noorderkerk, daar is de naam ONDO geopperd door Carin van Dalen (moest wel door de bond goedgekeurd worden, omdat ONDO Middelburg al bestond). Daarna zijn de clubkleuren gekozen, voor het gemak hebben ze voor dezelfde kleuren als die van de ’s-Gravenzandse voetbalclub SV gekozen.
  Op 28 april 1961 is korfbalvereniging ONDO opgericht met 48 leden.

  Op mijn vraag wat ONDO voor Peter betekent, geeft hij aan dat de vriendengroep van weleer is uitgegroeid tot een soort familie. Vol nostalgie spreekt Peter over het met elkaar als team op brommers naar de wedstrijden gaan, na de wedstrijden met elkaar als 17-jarigen in Delft een kroegje in en daar stiekem een biertje drinken. En door de vrouwelijke medespeelsters in de gaten gehouden worden.

  Er voor elkaar zijn en helpen waar het nodig is. Peter vertelt dat er een weekend in Appelscha gepland was, maar vanwege het bedrijf van Peter (aardappelhandel) kon hij niet gelijktijdig met het team vertrekken op vrijdag en zou hij zaterdag komen. Het team had andere plannen en stond donderdagavond bij Peter op de stoep en ze zijn hem gaan helpen, zodat hij vrijdag gewoon mee kon.
  En zo zijn er nog wat meer voorbeelden.

  Een foto van het juniorenteam, De jongen helemaal links van de middelste rij is Peter.

  Hemelvaartsdag 1969, toernooi bij VALTO. Dit vak bestond uit de volgende spelers/sters: Johan Koene, Peter vd Hout, Metty van Spronsen, Franny van Deventer.

  Wat is Peter het meest bijgebleven? Als eerste gaf hij aan, dat heel ’s-Gravenzande versierd was vanwege het 25 jarig jubileum en dat zijn vrachtwagen geheel versierd en met feestende jeugdleden door elke straat is gereden. Dat dit door heel veel leden, jong en oud, gedaan is.

  Het tweede wat Peter is bijgebleven heeft te maken met de trainer/coach Ton van der Laaken. Onder zijn leiding werd ONDO in vier jaar driemaal kampioen. Ton was de beste scheidsrechter van Nederland en heeft ook de finale om het Nederlands kampioenschap mogen fluiten. Er is toen een busreis georganiseerd om naar deze wedstrijd te gaan, alleen om Ton aan te moedigen. Ton had wat rossig haar, al de supporters die mee zijn gegaan hebben hun haar toen wat rossig gemaakt.