• dinsdag 17 NOVEMBER 2020 / 20.00 uur / DIGITALE VERGADERING

  Beste mensen van ckv ONDO,

  Zoals toegezegd op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 30 oktober jl., heeft het bestuur een
  datum gevonden voor de 2 e ALV. Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 17 november
  2020 om 20.00 uur.

  De agenda van deze avond luidt als volgt:
  1) Opening
  2) 2 e stemming statutenwijziging
  3) 2 e stemming Huishoudelijk Reglementwijziging
  4) Sluiting

  Door COVID-19 zal ook deze ALV digitaal plaatsvinden. Om deel te kunnen nemen aan de digitale
  ALV ontvangen de leden van ckv ONDO, binnenkort een persoonlijke mail*** met een Webex-link.
  Deze link is dezelfde als is gebruikt op de ALV op 30 oktober jl.
  Webex zal op 17 november wederom vanaf 19.45 uur openstaan. Hierbij weer het vriendelijke verzoek
  om die avond op tijd in te checken.

  ***LET OP: Hierbij is het volgende belangrijk: het e-mailadres wat van jou in Sportlink staat,
  wordt bij deze persoonlijke mailverzending gebruikt. Voor vragen hierover: mail met:
  secretaris@ckvondo.nl

  U wordt hierbij uitgenodigd om op deze digitale vergadering aanwezig te zijn. U bent / je bent van
  harte welkom! We verzoeken u vriendelijk om 17 november 20.00 uur (of eigenlijk al 19.45 uur) in uw
  agenda te noteren.

  Mocht u de mail met de Webexlink niet hebben ontvangen, neem dan contact op met de secretaris via
  secretaris@ckvondo.nl zodat deze alsnog kunnen worden toegestuurd.

  Heeft u vragen voor de 2e ALV, wilt u deze dan schriftelijk stellen door middel van het sturen van een
  mail aan: secretaris@ckvondo.nl.

  Met vriendelijke groet,
  namens het bestuur van ckv ONDO,


  Carine van der Veen
  secretaris

rfwbs-sliderfwbs-slide